Κοινωνικές Δραστηριότητες & Εθελοντισμός

Η Ιατρική Σχολή έχει καθιερώσει την παρουσία της σε όλη την κεντρική Ελλάδα μέσω των ποιοτικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τριτοβάθμιας υγείας που παρέχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί όχι μόνο στη διάγνωση και θεραπεία αλλά και στην πρόληψη ασθενειών που επηρεάζουν τον γενικό πληθυσμό και συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει επιδημιολογική καταγραφή των νοσημάτων που απασχολούν τον πληθυσμό της κεντρικής Ελλάδας, ενώ έχουν αναπτυχθεί προγράμματα προληπτικού ελέγχου. Επίσης, μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις καθώς και με έντυπο υλικό, έχει γίνει προσπάθεια ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τις συχνότερες ασθένειες που απασχολούν την κοινότητα. Επιπλέον, σε ετήσια βάση, διοργανώνονται επισκέψεις μαθητών Λυκείου στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της Σχολής, ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών και να τους ενημερώσουν. σχετικά με τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δραστηριότητες

Κοινωνικές Δραστηριότητες & Εθελοντισμός

Αξιοσημείωτο είναι ότι μια ομάδα φοιτητών με επικεφαλής μέλη ΔΕΠ στάλθηκε στην Κένυα της Αφρικής για να συμβάλει στο έργο της εκεί Ορθόδοξης Ιεραποστολής για την ενημέρωση και την πρόληψη ασθενειών που πλήττουν τον τοπικό πληθυσμό. Επιπλέον μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής έχουν συμμετάσχει σε διάφορες ανθρωπιστικές αποστολές (Γιατροί του Κόσμου, Unicef κ.λπ.). Αξίζει να αναφερθεί η υποστήριξη του «Κοινωνικού Φαρμακείου» της πόλης της Λάρισας, το οποίο βρίσκεται στις υποδομές της Σχολής (κτήριο Κατσίγρα). Επίσης, η Ιατρική Σχολή διοργανώνει σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς μεγάλης κλίμακας επιστημονικά συνέδρια με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων τα οποία παρακολουθεί εξαιρετικά μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων. Η δραστηριότητα αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού με πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την πόλη της Λάρισας και ολόκληρη τη Θεσσαλία. Τέλος, η Ιατρική Σχολή στην τριακονταετή ζωή της έχει διακριθεί και για την πλούσια πολιτιστική δράση (Μουσικά σύνολα και θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) διοργανώνοντας πολλές εκδηλώσεις σχετικές με εκθέσεις ζωγραφικής και μουσικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με διάφορους τοπικούς φορείς. .

kenya-medical-uth
kenya-2023-uth
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο