Επισκόπηση Πτυχίου Ιατρικής

Το πρόγραμμά μας στοχεύει να εκπαιδεύσει φοιτητές ιατρικής και να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα. Δίνουμε προτεραιότητα στη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας σε συνεργασία τόσο με ελληνικά όσο και με διεθνή ερευνητικά κέντρα. Οι φοιτητές του προγράμματός μας έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε Εργαστήρια και Ιατρικά Τμήματα. Δίνουμε προτεραιότητα στη διάδοση των ηθικών αξιών που διέπουν την ιατρική πρακτική, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές και οι νέοι ιατροί μας αποκτούν την απαραίτητη επιστημονική γνώση για τη διάγνωση και την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων υγείας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Αγγλικών Πτυχίου Ιατρικής θα πρέπει να έχουν αποκτήσει

Εγώ. απαραίτητες γνώσεις βασικών επιστημών
ii. βασικές κλινικές δεξιότητες της Ιατρικής.
iii. κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού των γνώσεών τους
για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των πιο κοινών
ασθένειες / ασθένειες του πληθυσμού.

iv. την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους καθώς και με το υγειονομικό προσωπικό, με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
v. ήθος, υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμός και αφοσίωση στους ασθενείς που πρέπει να εξυπηρετήσουν.

Στόχος μας είναι επίσης να ενσταλάξουμε στους μαθητές μας την αγάπη για την έρευνα, το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία νεότερων συναδέλφων, την ικανότητα στοχασμού και αυτοκριτικής και την προσπάθεια να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη μελλοντική άσκηση των λειτουργιών τους.

12

ΕΞΑΜΗΝΙΑ

64

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

8 out of 66

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μονάδες - ECTS

Επισκόπηση του Προγράμματος Αγγλικών Πτυχίου Ιατρικής

Μονάδες - ECTS

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οργανώνονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - ECTS, το οποίο είναι ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε μαθητή. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, ανεξάρτητης μελέτης, προετοιμασία εργασιών, πρακτική άσκηση, εξετάσεις, προετοιμασία της διατριβής.
Ο φόρτος εργασίας για κάθε φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους υπολογίζεται σε εξήντα (60) μονάδες και τριάντα (30) μονάδες ανά εξάμηνο.

Για την απόκτηση του Πτυχίου της Ιατρικής ένας φοιτητής Πτυχίου Ιατρικής Αγγλικής γλώσσας πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 360 ECTS. ,

medical-student-greece

Δομή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος Αγγλικών Πτυχίου Ιατρικής περιλαμβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών/υποχρεωτικών μαθημάτων πυρήνα και επιλογής, το περιεχόμενό τους, τις ώρες διδασκαλίας του εξαμήνου, τον αριθμό των διδακτικών ενοτήτων που αντιστοιχούν σε αυτά και τη χρονική σειρά των μαθημάτων. Για όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθορίζεται το μέλος ΔΕΠ που έχει την ευθύνη της διδασκαλίας τους. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιγράφει το περιεχόμενο κάθε μαθήματος και λεπτομέρειες για τον τρόπο διδασκαλίας του.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε περιόδους διδασκαλίας που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δώδεκα ανεξάρτητα εξάμηνα σπουδών. Κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους διδάσκονται τα μαθήματα που εντάσσονται στο 1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο και 11ο εξάμηνο. Κατά το εαρινό εξάμηνο τα μαθήματα διδάσκονται στα εξάμηνα 2ο , 4ο , 6ο , 8ο , 10ο και 12ο .
Τα μαθήματα του Προγράμματος Αγγλικών Ιατρικών Σπουδών μπορούν λειτουργικά να χωριστούν σε τρία μέρη, αν και το πρόγραμμα σπουδών ενθαρρύνει τη διατομεακή και κάθετη αλληλεπίδραση όλων των μαθημάτων: Στο προκλινικό μέρος: (ενδεικτικά από το 1ο έως το 5ο εξάμηνο Σπουδών) , κατά την οποία διδάσκονται μαθήματα Βασικών Επιστημών, Μορφολογίας του ανθρώπινου σώματος, Κοινωνικών Ιατρικών Επιστημών, Εργαστηριακής Ιατρικής και άλλα μαθήματα που προετοιμάζουν τον φοιτητή για το κλινικό μέρος του προγράμματος.
Στο κλινικό μέρος: (ενδεικτικά από το 6ο έως το 10ο εξάμηνο Σπουδών), κατά το οποίο διδάσκονται οι παθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού (αιτιολογία, παθογένεια, φυσική ιστορία, διάγνωση και θεραπεία), καθώς και οι μέθοδοι πρόληψής τους. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε κλινικές και κλινικά εργαστήρια.
Στην Κλινική Εκπαίδευση (πρακτική) των δύο τελευταίων εξαμήνων Σπουδών.

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα ανά εξάμηνο
Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / Ε: ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κλινική Εκπαίδευση στο 6ο έτος

Έναρξη κλινικής εκπαίδευσης για τους 6οετείς, πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου. Λήξη κλινικής εκπαίδευσης, πρώτη Παρασκευή Ιουνίου. Διάρκεια κλινικής εκπαίδευσης: σαράντα τέσσερις (44) εβδομάδες. Η κατανομή των εβδομάδων έχει ως εξής
Ειδικότητα
Συνολική κλινική πρακτική (εβδομάδες)
Παθολογία
14 (11 + 3) *
Χειρουργική επέμβαση
11 (8 + 3)**
Μαιευτική και Γυναικολογία
8
Παιδιατρική
8
Ψυχιατρική
3
* Οι τρεις (3) εβδομάδες Κλινικής Εκπαίδευσης στην Παθολογία περιλαμβάνουν υποχρεωτική εκπαίδευση σε μια εβδομάδα στην Πνευμονολογία και δύο (2) εβδομάδες υποχρεωτική εβδομαδιαία εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής στις ακόλουθες κλινικές: Γαστρεντερολογική, Ενδοκρινολογική, Νεφρολογική, Ογκολογική, Αιματολογική, Ρευματολογική, Νευρολογική Δερματολογική, Καρδιολογική. ** Οι τρεις (3) εβδομάδες Κλινικής Εκπαίδευσης στη Χειρουργική περιλαμβάνουν υποχρεωτική εβδομαδιαία άσκηση, κατόπιν επιλογής στις ακόλουθες κλινικές: Ουρολογική, Ορθοπαιδική, Αγγειοχειρουργική, Καρδιοθωρακική, Αναισθησιολογία, Νευροχειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία, Οφθαλμολογία.
clinical-training-uth-medical

Πτυχίο Ιατρικής

(Πτυχίων Ιατρικές)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι φοιτητές λαμβάνουν το Πτυχίο Ιατρικής (Πτυχίων Ιατρικές), το οποίο είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/Ε της ΕΕ και τους δίνει πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές (Master), Διδακτορικό στην Ιατρική Επιστήμη (Διδακτορικό).
Διπλώματα) και άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

medical degree certification
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο