7 – Δομές και υπηρεσίες υποστήριξης για φοιτητές MDEP

Σε ό,τι αφορά τις υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές, σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει προβλεφθεί η υποστήριξη της διοικητικής μέριμνας σε κάθε πτυχή της φοιτητικής και κοινωνικής τους λειτουργίας. Επίσης, τα τελευταία είκοσι χρόνια, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει προσδιορίσει τη στήριξη των φοιτητών ως βασική προτεραιότητα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με τη συγκρότηση διαφόρων επιτροπών και αρμόδιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, ιδρύθηκε το Γραφείο Πρόσβασης ΑμεΑ με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων η κατασκευή νέων προσβάσιμων εγκαταστάσεων υγιεινής, η εγκατάσταση ράμπων, ανελκυστήρων, σκαλοπατιών και μια σειρά από μικρές παρεμβάσεις προσβασιμότητας από το Τεχνικό Γραφείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όλες οι δομές υποστήριξης και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές παρέχονται από διοικητικό προσωπικό εκπαιδευμένο σε υψηλό επίπεδο, στο οποίο παρέχονται επίσης ευκαιρίες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης (όπως π.χ. το πρόγραμμα Erasmus+).

Προβλέπεται επίσης η εξασφάλιση της ασφάλισης υγείας των φοιτητών, μέσω της συνεργασίας με ασφαλιστική εταιρεία (ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές). Παράλληλα, η κάλυψη αστικής ευθύνης των αλλοδαπών φοιτητών (σε περιπτώσεις αναστολής εργασιών λόγω ανωτέρας βίας, φυσικών φαινομένων, κατάληψης κτιρίων, πανδημίας). Αντίστοιχα, υπάρχει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την οργάνωση και στελέχωση Μονάδας Υποστήριξης Ξένων Φοιτητών (FSU).

Τέλος, έχει εξεταστεί και η ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών, σε συνεργασία με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Η υπηρεσία έχει παρόμοια δομή με αυτή που παρέχεται για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλα ξένα πανεπιστήμια, ένα διοικητικό προσωπικό είναι αφιερωμένο ως International Student Officers, με στόχο να παρέχει βοήθεια σε άλλες πτυχές της μετάβασης στην ελληνική ζωή, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών θεμάτων, βίζας ή νομικής βοήθειας. Ο διαχειριστής θα έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να οικοδομεί σχέσεις με τις οικογένειες καθενός από τους ξένους φοιτητές και να διασφαλίζει ότι τόσο οι φοιτητές όσο και τα αγαπημένα τους πρόσωπα αισθάνονται άνετα και ικανοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο