Συχνές ερωτήσεις

Frequently Asked Questions

Οι ανακοινώσεις και τα νέα της Ιατρικής Σχολής παραδίδονται άμεσα στο inbox του φοιτητή. Παράλληλα, πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, καθώς και η φιλοσοφία που ακολουθεί ως προς την Ιατρική Εκπαίδευση.
  • Ανακοινώσεις από επιμέρους εργαστήρια και κλινικές που βρίσκονται στην Ιατρική Σχολή, σχετικά με την παρακολούθηση και τις εξετάσεις των μαθημάτων που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
  • Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπου οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλες τις ενότητες (ECTS, καθηγητές, χρονοδιάγραμμα και αίθουσα διδασκαλίας κ.λπ.).
  • Πληροφορίες για τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υλοποιούνται από την Ιατρική Σχολή.
  • Πληροφορίες σχετικά με Φοιτητική Συμβουλευτική, Υγειονομική Περίθαλψη, διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες και τροφοδοσία στη Φοιτητική Λέσχη.
  • Πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα φοιτητών, διαθέσιμες διμερείς συμφωνίες και προγράμματα Erasmus, με αναλυτικές οδηγίες και συνδέσμους σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται από τη Γραμματεία του ΜΔΕΠ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, είναι διαθέσιμο ένα σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως 3 εβδομάδων) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται σε όλους τους επιτυχόντες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και αναρτώνται στην ιστοσελίδα ειδήσεων και ανακοινώσεων του Γραφείου Φοιτητών της Σχολής. Η Ιατρική Σχολή θα διοργανώσει δεξίωση και ημερίδα ενημέρωσης για να συναντήσει και να χαιρετίσει όλους τους επιτυχόντες.

Οι φοιτητές του ΜΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πρόοδο των σπουδών τους από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτηση, μέσω του συστήματος φοιτητικών αρχείων. Το σύστημα χρησιμοποιείται για την εγγραφή των ενοτήτων και την υποβολή εργασιών διδασκαλίας, την επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό, την ενημέρωση του μαθήματος, την υποβολή βαθμών, την έκδοση πιστοποιητικών και μετεγγραφών σχετικά με τις σπουδές και τέλος για την έκδοση των πτυχίων ιατρικής.

Το διδακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών μαθημάτων, των καθηγητών και των φοιτητών έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Όταν ολοκληρωθεί η αρχική εγγραφή φοιτητών, οι μαθητές λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης και μέσω συνδέσεων υποσυστήματος έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε ενότητες, να λάβουν ενημέρωση για τους βαθμούς τους και να ζητήσουν πιστοποιητικά. Οι εκπαιδευτές μαθημάτων έχουν επίσης εικονική πρόσβαση στις τάξεις τους και στους εγγεγραμμένους φοιτητές, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν τους βαθμούς τους.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και πριν από την έναρξη του επόμενου, η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και η Επιτροπή του Προγράμματος συζητούν τα μαθήματα που έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, τόσο για το Ελληνική γλώσσα και για τα Αγγλικά Προγράμματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με την προσθήκη νέων μαθημάτων ή την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου εκδίδεται και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΜΔΕΠ στη Γραμματεία για τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο κατάλογος όλων των μαθημάτων και η λεπτομερής περιγραφή τους (π.χ. ώρες διδασκαλίας, προαπαιτούμενες γνώσεις, πρόγραμμα σπουδών, μαθησιακοί στόχοι και σχετική βιβλιογραφία) είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του MDEP. Πρόσθετες πληροφορίες και ειδική ιστοσελίδα (e-class) για συγκεκριμένα μαθήματα έχουν αναπτυχθεί από τους αντίστοιχους διδάσκοντες/σχολή. Στην αρχή των ενοτήτων φιλοξενείται ένα εισαγωγικό μάθημα, όπου η σχολή ενημερώνει τους φοιτητές για τη μέθοδο διδασκαλίας, τις υποχρεώσεις των μαθημάτων, τις μεθόδους εξέτασης και τον τρόπο διαμόρφωσης των βαθμών. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, οι διδάσκοντες/ΔΕΠ καταχωρούν ηλεκτρονικά τις βαθμολογίες κάθε μαθητή στο σύστημα φοιτητικών βιβλίων, διαδικασία που ενημερώνει αυτόματα τους αντίστοιχους φοιτητές για την ολοκλήρωση κάθε εγγραφής.

Μια σειρά τυποποιημένων μεταγραφών και πιστοποιητικών μπορεί να εκδοθεί από τη Γραμματεία του MDEP. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε αντίγραφο ή πιστοποιητικό μέσω e-mail από τον λογαριασμό του ιδρύματος ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του MDEP και να το λάβουν είτε αμέσως είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν απαιτείται ειδική επεξεργασία. Όλα τα εκδοθέντα έγγραφα μπορούν να σταλούν στους μαθητές και ηλεκτρονικά.

Σε ό,τι αφορά τις υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές, σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει προβλεφθεί η υποστήριξη της διοικητικής μέριμνας σε κάθε πτυχή της φοιτητικής και κοινωνικής τους λειτουργίας. Επίσης, τα τελευταία είκοσι χρόνια, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει προσδιορίσει τη στήριξη των φοιτητών ως βασική προτεραιότητα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με τη συγκρότηση διαφόρων επιτροπών και αρμόδιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, ιδρύθηκε το Γραφείο Πρόσβασης ΑμεΑ με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων η κατασκευή νέων προσβάσιμων εγκαταστάσεων υγιεινής, η εγκατάσταση ράμπων, ανελκυστήρων, σκαλοπατιών και μια σειρά από μικρές παρεμβάσεις προσβασιμότητας από το Τεχνικό Γραφείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όλες οι δομές υποστήριξης και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές παρέχονται από διοικητικό προσωπικό εκπαιδευμένο σε υψηλό επίπεδο, στο οποίο παρέχονται επίσης ευκαιρίες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης (όπως π.χ. το πρόγραμμα Erasmus+).

Προβλέπεται επίσης η εξασφάλιση της ασφάλισης υγείας των φοιτητών, μέσω της συνεργασίας με ασφαλιστική εταιρεία (ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές). Παράλληλα, η κάλυψη αστικής ευθύνης των αλλοδαπών φοιτητών (σε περιπτώσεις αναστολής εργασιών λόγω ανωτέρας βίας, φυσικών φαινομένων, κατάληψης κτιρίων, πανδημίας). Αντίστοιχα, υπάρχει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την οργάνωση και στελέχωση Μονάδας Υποστήριξης Ξένων Φοιτητών (FSU).

Τέλος, έχει εξεταστεί και η ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών, σε συνεργασία με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Η υπηρεσία έχει παρόμοια δομή με αυτή που παρέχεται για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλα ξένα πανεπιστήμια, ένα διοικητικό προσωπικό είναι αφιερωμένο ως International Student Officers, με στόχο να παρέχει βοήθεια σε άλλες πτυχές της μετάβασης στην ελληνική ζωή, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών θεμάτων, βίζας ή νομικής βοήθειας. Ο διαχειριστής θα έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να οικοδομεί σχέσεις με τις οικογένειες καθενός από τους ξένους φοιτητές και να διασφαλίζει ότι τόσο οι φοιτητές όσο και τα αγαπημένα τους πρόσωπα αισθάνονται άνετα και ικανοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι υπηρεσίες προς όλους τους μαθητές δεν σταματούν με την αποφοίτηση. Το Πανεπιστήμιο και η Ιατρική Σχολή συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους αποφοίτους, όπως αυτές που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου (https://career.uth.gr). Το Γραφείο (DASTA dasta.uth.gr) λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα συγγενών γραφείων καριέρας στο εξωτερικό. Η αποστολή του είναι να βοηθήσει φοιτητές και αποφοίτους να προσεγγίσουν το επιθυμητό επαγγελματικό τους μέλλον, να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον ή να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει σε φοιτητές και αποφοίτους:

  • πληροφορίες σχετικά με πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και χορηγίες,
  • προκηρύξεις και αγγελίες κενών θέσεων,
  • ατομική και ομαδική καθοδήγηση και συμβουλευτική σταδιοδρομίας,
  • εργαστήρια και εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο