6 – Πιστοποιητικά και αντίγραφα

Μια σειρά τυποποιημένων μεταγραφών και πιστοποιητικών μπορεί να εκδοθεί από τη Γραμματεία του MDEP. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε αντίγραφο ή πιστοποιητικό μέσω e-mail από τον λογαριασμό του ιδρύματος ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του MDEP και να το λάβουν είτε αμέσως είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν απαιτείται ειδική επεξεργασία. Όλα τα εκδοθέντα έγγραφα μπορούν να σταλούν στους μαθητές και ηλεκτρονικά.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο