4 – Χρονοδιάγραμμα μαθημάτων – Πρόγραμμα Εξετάσεων

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και πριν από την έναρξη του επόμενου, η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και η Επιτροπή του Προγράμματος συζητούν τα μαθήματα που έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, τόσο για το Ελληνική γλώσσα και για τα Αγγλικά Προγράμματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με την προσθήκη νέων μαθημάτων ή την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου εκδίδεται και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο