3 – Ηλεκτρονική Γραμματεία

Οι φοιτητές του ΜΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πρόοδο των σπουδών τους από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτηση, μέσω του συστήματος φοιτητικών αρχείων. Το σύστημα χρησιμοποιείται για την εγγραφή των ενοτήτων και την υποβολή εργασιών διδασκαλίας, την επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό, την ενημέρωση του μαθήματος, την υποβολή βαθμών, την έκδοση πιστοποιητικών και μετεγγραφών σχετικά με τις σπουδές και τέλος για την έκδοση των πτυχίων ιατρικής.

Το διδακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών μαθημάτων, των καθηγητών και των φοιτητών έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Όταν ολοκληρωθεί η αρχική εγγραφή φοιτητών, οι μαθητές λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης και μέσω συνδέσεων υποσυστήματος έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε ενότητες, να λάβουν ενημέρωση για τους βαθμούς τους και να ζητήσουν πιστοποιητικά. Οι εκπαιδευτές μαθημάτων έχουν επίσης εικονική πρόσβαση στις τάξεις τους και στους εγγεγραμμένους φοιτητές, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν τους βαθμούς τους.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο